Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Posted Leave a commentPosted in õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Visualiseerimine Kasutan tihti tunni teema seletamiseks MindMap tarkvara, õpilastega koos arutledes tekib mõttekaart, näiteks 3klass veebilehitseja ja otsingusüsteemi arutelu:  (Vabandust! WP on veidi rikkis ja ei lase pilte üles laadida) Minu õpingud TLÜs on seotud paljude erinevate veebiteenustega, infosüsteemidega, õppehaldussüsteemidega, veebiblogidega ja õppeinfosüsteemiga. See näitab, et minu õpingud Tallinna Ülikoolis ei ole rangelt piiritletud ühe […]

Õpihaldussüsteemid

Posted Leave a commentPosted in õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Proovisin Tebo.me tasuta versiooni ja jäin väga rahule. Konto loomine oli väga lihtne Eesti keeles Saab kasutada teiste õpetajate materjale ja ise jagada Teiste materjalidest saab koopia, mida saab ise ümber teha Erinevad grupid/klassid, millele saab liikmeid lisada emaili või koodi abiga Materjalide lisamine, dokumendid, slaidid, lingid ja  loomine  on väga lihtne, testid, lünktestid jne […]

Nutirakenduse ratas

Posted Leave a commentPosted in arvutiõpe, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Vaade rattale Paljud nendest rattal olevatest rakendustest on mul igapäevaselt kasutuses (Messenger, Google Sheets, Google Maps, Google Slides, Padlet, Duolingo), mõndasid olen kasutanud aga pole kasutajaks jäänud. Uurisin neid, millest kuulnud ei olnud, mõned leiud olid väga huvitavad. Kindlasti on siin minu jaoks mõtte koht, et kui ma ise neid kasutan, miks siis ei ole […]

õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Posted Leave a commentPosted in informaatikaõpetaja, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Kui ma loen soovitatud artikleid või raamatuid, siis minu esimene mõte hüppab ikka klassiruumi, kus ma pean õpetama informaatikat põhikooli õpilastele. Ehk siis sooviksin kohe head praktilist nõu, et mida koolis ära kasutada, kas tänane lugemine oli liiga teoreetiline ja abstraktne? Õpikeskkond mõistena hõlmab kõike, mis mõjutab õppimist ja õpilase arengut. Sõna keskkond ise tähendab […]

Informaatika roll ainetevaheliste seoste tugevdajana koolis

Posted Leave a commentPosted in informaatika didaktika, informaatikaõpetaja

Mina oma õpetajatöös näen küll, et informaatika aines on väga palju võimalusi ainete sidumiseks. Uurides teiste ainete õpetajate käest, mis teemasid erinevates klassides parajasti õpetatakse, saan mina kasutada selle sisulist poolt oma tunnis. Informaatika tunnis peaks olema käed töös koguaeg ja õpilane võimalikult palju iseseisvalt leidma lahendusi või informatsiooni antud teemal. Näiteks võib jagada õpilased […]

Haridustehnoloogia ajaloost

Posted Leave a commentPosted in informaatikaõpetaja, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Minu jaoks oli väga huvitav see kui kaugele ajalukku on võimalik selle teema uurimisega minna. 1886 ja teemaks mehaaniliste masinate loomine õppimiseks. Huvitav on see, et juba 100 aastat tagasi arutleti õppemasinate loomise juures selle üle, mil moel üldse saame masinat nimetada õppimise masinaks ja mil moel peaks õppimine toimuma. Selleks toodi välja kolm punkti, […]

Robootikaringid 2018 sügis

Posted Leave a commentPosted in info, robootika

Juba oktoobris alustame robootikaringidega ja elektrooniline registreerumine robootika huviringidesse on avatud – http://www.kait.ee/huviringid/ Risti Koolis 2. aasta õpilaste rühm, ESMASPÄEV kell 13.10-14.40 (Rühm täis) Alates 1. oktoober Nooremad rühm, REEDE kell 12.30 -14.00 (4 vaba kohta) alates 12. oktoober, üle nädala!! Padise Põhikoolis Noorem rühm, KOLMAPÄEV kell 13.10-14.40 (10 kohta) Alates 3. oktoober Vanem rühm, […]

Informaatika kui õppeaine

Posted Leave a commentPosted in informaatika didaktika, informaatikaõpetaja

Informaatika kohustuslikuks poolt ja vastu Kui nüüd mõelda, milliseid oskusi inimene üldse vajab, et elus paremini hakkama saada, siis tundub, et informaatika on ju väga vajalik aine, miks peaks selle õppimine olema vähem oluline võrreldes teiste ainetega? Miks peaks eluks vajalike oskuste omandamine jääma õpilase enda peale. Olen ju õppinud kohustuslikus korras ka kunstiajalugu ja […]

Minu informaatikaõpetaja

Posted Leave a commentPosted in informaatika didaktika, informaatikaõpetaja

Meenutus esimesest kokkupuutest informaatikaga Ma arvan, et minu kõige tähtsam kokkupuude on mu vend, tänu temale tekkisid meie koju mingid huvitavad arvutid, ma olin ikka väga väike siis veel. Esimeste arvutite ekraanidel kuvati tumedal taustal ainult teksti ja need kasutasid suuri õhukesi diskette. Järgnes MS-DOS, milles vend õpetas mind orienteeruma nii, et ma sain iseseisvalt […]

Minu õpileping

Posted Leave a commentPosted in informaatikaõpetaja, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Minu üldine huvi on, kuidas õpikeskkondi kasutada õppetöös nii, et see oleks kasulik nii õpilasele, kui ka õpetajale, et see ei koormaks liigselt õpetajat ega õpilast. Soovin saada võimalikult palju infot erinevate keskkondade kasutamismugavuse kohta ning häid ideid, kuidas õpivõrgustikke kasutusele võtta enda tundide läbiviimiseks igapäeva töös. Strateegiad – Selle aine läbimiseks teen ära kõik kodutööd […]