õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Posted Leave a commentPosted in informaatikaõpetaja, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Kui ma loen soovitatud artikleid või raamatuid, siis minu esimene mõte hüppab ikka klassiruumi, kus ma pean õpetama informaatikat põhikooli õpilastele. Ehk siis sooviksin kohe head praktilist nõu, et mida koolis ära kasutada, kas tänane lugemine oli liiga teoreetiline ja abstraktne? Õpikeskkond mõistena hõlmab kõike, mis mõjutab õppimist ja õpilase arengut. Sõna keskkond ise tähendab […]

Haridustehnoloogia ajaloost

Posted Leave a commentPosted in informaatikaõpetaja, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Minu jaoks oli väga huvitav see kui kaugele ajalukku on võimalik selle teema uurimisega minna. 1886 ja teemaks mehaaniliste masinate loomine õppimiseks. Huvitav on see, et juba 100 aastat tagasi arutleti õppemasinate loomise juures selle üle, mil moel üldse saame masinat nimetada õppimise masinaks ja mil moel peaks õppimine toimuma. Selleks toodi välja kolm punkti, […]

Minu õpileping

Posted Leave a commentPosted in informaatikaõpetaja, õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Minu üldine huvi on, kuidas õpikeskkondi kasutada õppetöös nii, et see oleks kasulik nii õpilasele, kui ka õpetajale, et see ei koormaks liigselt õpetajat ega õpilast. Soovin saada võimalikult palju infot erinevate keskkondade kasutamismugavuse kohta ning häid ideid, kuidas õpivõrgustikke kasutusele võtta enda tundide läbiviimiseks igapäeva töös. Strateegiad – Selle aine läbimiseks teen ära kõik kodutööd […]

Tutvustus kursakaaslastele

Posted Posted in õpikeskkonnad- ja võrgustikud

Tere Mina elan väikeses külas metsade ja põldude vahel, ülikooli jõudmiseks sõidan 55km. 7 aastat tagasi lõpetasin Tallinna Ülikooli. Vahepeal õppisin IT Kolledžis ja nüüd tagasi uuenenud Tallinna Ülikoolis. Kodus ootavad koer, poeg, kass ja tütar. Mulle meeldib reisida, ennekõike naudin loodust, maakohti ja väiksemaid linnu, ilusaid vaateid. Olen selline, kes ei kannata lihtsalt pealt […]